ESCOLA LITERÀRIA
MEDIACIÓ

L’escola acull de manera regular una mediador a l’escola per fer venir ganes de llegir als alumnes o a les famílies.

Així com l’escolta i la parla són habilitats que adquirim de manera natural per imitació de l’entorn moguts per la necessitat de comunicar-nos, la lectura és una de les habilitat més complexes a les quals l’ésser humà s’encara al llarg de la seva vida.

L’aprenentatge lector requereix de l’activació de moltes habilitats diverses algunes mecàniques i d’altres no, com ara; la grafia, la descodificació del codi, entendre el què llegim … Però hi ha una habilitat, que al nostre entendre és transversal al llarg de tota la vida que també cal tenir en compte que és: les ganes de voler llegir.

Per garantir el desenvolupament de les habilitat lectores cal que des de l’escola procurem l’activació de totes elles inclosa també el llegir per plaer i per fer-ho a Tantàgora ens valem de les eines pròpies de la mediació literària, on a través de la veu, el so, la seducció i sobretot de la constància procurem fer venir les ganes de llegir.

Mediació a l’aula

Què oferim?

Una mediadora literària de Tantàgora es desplaça a l’escola dins de l’horari lectiu, un mínim de 4 sessions. Cada centre escull si les sessions són només amb alumnes o també amb famílies.
  • Durada de les sessions: 1:30h
  • Mínim de sessions per grup classe: 4
  • Cada quan es fan les sessions: el mateix dia de la setmana, 4 setmanes consecutives (sense ponts ni vacances pel mig)
  • Grup classe: en funció del grup la sessió es realitza amb el grup sencer o partit
  • Quan: al llarg de tot el curs
  • Cursos: tots

Diuen de nosaltres