L'Equip

Magalí Homs. Direcció

Roser Ros. Direcció literària

Elisenda Llansana. Gestió i mediació literària

Oriol Homs. Gestió econòmica

Laura Ramírez. Producció

David Ribó. Administració

Júlia Blay. Comunicació

Playbrand. Màrketing Digital

Valors

Magalí Homs

Direcció

Roser Ros

Direcció literària

Elisenda Llansana

Gestió i mediació literària

Oriol Homs

Gestió econòmica

Laura Ramírez

Producció

David

Administració

Transparència

Consulta els darrers informes aquí.

Hem treballat i treballem amb...