ESCOLA LITERÀRIA és un programa per a centres educatius de primària i secundària en temes de foment del gust lector, biblioteca de centre i d’aula i recursos per a l’aprenentatge lector, que ofereix acompanyament en el disseny i l’implementació de programes pedagògics en matèria de literatura, lectura i biblioteca

ESCOLA LITERÀRIA col·labora amb centres que volen treballar més i millor amb la literatura i les arts per, així, contribuir en la millora de les habilitats curriculars en lectura, literatura i llengua.

COM FUNCIONA? Aquest programa consta de diversos mòduls temàtics. Cada centre tria, en funció de les seves necessitats, el mòdul/s que vol implementar i la seva calendarització.

MÒDUL ESPAI LECTOR

Posada a punt dels espais de biblioteca del centre:
# Esporga de llibres
#Assessorament en la compra de nous llibres
# Re-disseny dels espais de biblioteca de centre i d’aula
# Revisió dels espais lectors del centre més enllà de la biblioteca

MÒDUL FAMÍLIES

# Programa a mida de formació per a famílies, amb propostes mensuals per a tots els cicles. Quin és el seu paper en el foment del gust lector? Com acompanyar-los en cadascuna de les etapes educatives?

MÒDUL PLA LECTOR

Acompanyament del disseny del Pla Lector de centre. En cas que el centre ja en tingui un, el revisem i actualitzem.

# Informe de l’estat actual
# Disseny del Pla lector i de la biblioteca
# Disseny dels objectius i accions futures
# Disseny de recollida d’ítems per mesurar l’impacte del programa

MÒDUL PROJECTES

Acompanyament al claustre en el redisseny de les principals celebracions i accions literàries del centre.
# Sant Jordi
# Setmana cultural
# Creació poètica
# Concursos literaris
# La maleta viatgera
# Padrins de lectura
# BiblioPati

MÒDUL DOCENTS

# Implementació d’un programa de modelat aprenentatge servei en mediació literària per als docents. 
# Formacions a mida per dotar de noves eines per al foment del gust lector.

MÒDUL ACTIVITATS

Catàleg de recursos variats: espectacles de petit format, instal·lacions i accions literàries, espais de descoberta, tallers de creació, programes amb autors

MÒDUL REFORÇ LECTOR

Servei de reforç lector per atendre grups reduïts d’alumnes. 

# Contribuir a l’assentament dels aprenentatges lectors bàsics .

# Assistir de manera individualitzada a aquells alumnes que el centre consideri d’alta prioritat en l’aprenentatge lector i literari.

Contacte: Elisenda Llansana | Gestió i Mediació literària. Elisenda@tantagora.net