ESCOLA LITERÀRIA

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT A ESCOLES I INSTITUTS

Escola Literària

ESCOLA LITERÀRIA és un programa per a centres educatius de primària i secundària en temes de foment del gust lector, biblioteca de centre i d’aula i recursos per a l’aprenentatge lector, que ofereix acompanyament en el disseny i l’implementació de programes pedagògics en matèria de literatura, lectura i biblioteca.
ESCOLA LITERÀRIA col·labora amb centres que volen treballar més i millor amb la literatura i les arts per, així, contribuir en la millora de les habilitats curriculars en lectura, literatura i llengua.
COM FUNCIONA? Aquest programa consta de diversos mòduls temàtics. Cada centre tria, en funció de les seves necessitats, el mòdul/s que vol implementar i la seva calendarització.

MÒDUL ESPAI LECTOR

Posada a punt dels espais de la biblioteca del centre // Esporga de llibres // Assessorament en compra de llibres // Re-disseny dels espais de biblioteca de centre i d'aula // Revisió dels espais lectors del centre més enllà de la biblioteca

MÒDUL PLA LECTOR

Acompanyament del disseny del pla lector de centre. En cas que el centre ja en tingui un, el revisem i actualitzem // Informe de l'estat actual // Disseny del pla lector i de la biblioteca // Disseny dels objetius i accions futures

MÒDUL DOCENT

Implementació d'un programa de modelatge aprenentatge servei per als docents // Formacions a mida per dotar de noves eines de foment del gust lector al claustre

MÒDUL REFORÇ LECTOR

Servei de reforç lector per atendre grups reduïts d'alumnes // Contribuïr a l'assentament dels aprenentatges lectors bàsics // Assitit de manera individualitzada a aquells alumnes que el centre consideri d'alta prioritat

MÒDUL FAMÍLIES

Programa a mida de formació per a famílies, amb propostes mensuals per a tots els cicles. // Quin és el seu paper en el foment del gust lector? // Com acompanyar-los en cadascuna de les etapes educatives?

MÒDUL ACTIVITATS

Catàleg de recursos variats: espectacles de petit format, instal·lacions i accions literàries, espais de descoberta, tallers de creació, programes, etc.

Vols fer-ne un tast? Mira el vídeo de la

Celebrada els dies 5 i 6 de juliol de 2022

ets mediador literari?

Per Sant Jordi i la Setmana Cultural...