Actuació impulsada i subvencionada l’any 21/22/23   pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu