Valors

Treballem per:

 • Aproximar el millor llegat artístic als infants i els joves
 • Oferir-los oportunitats de desenvolupament cultural
 • Acostar-los els millors mitjans per potenciar la seva creativitat
 • Ajudar en el desenvolupament de la sensibilitat literària d’infants i joves
 • Aportar la nostra experiència en el foment del gust per la lectura

Entenem que:

 • El foment de la lectura es produeix en un ecosistema cultural i fèrtil
 • Les seves accions s’enriqueixen amb les aportacions i col·laboracions de tots els agents
 • Cal dedicar especial atenció en fer arribar les nostres activitats i projectes a totes les famílies, sense oblidar les que pateixen algun tipus de vulnerabilitat.

Apostem per:

 • Donar a conèixer la cultura pròpia més enllà de les nostres fronteres
 • Interessar-se per les noves pràctiques culturals i educatives i portar-les al nostre territori.

Tenim en compte:

 • La perspectiva de gènere en tots els nostres projectes i activitats
 • La transmissió d’una cultura d’igualtat i respecte a tot esser humà
 • La millora de la sostenibilitat ambiental en la gestió dels nostres projectes.

Confiem en la força de l'equip:

 • Donem seguretat i responsabilitat en les tasques de cada membre de l’equip
 • Fem prevaldre sempre el respecte de la persona dins l’entorn laboral
 • Garantim a tothom condicions per la conciliació familiar
 • Incentivem el creixement professional
 • Possibilitem la formació continuada
 • Practiquem la implicació de tot l’equip amb el mateix grau de professionalitat i sensibilitat en tots els projectes que duem a terme, sigui quina sigui la seva dimensió, pressupost, origen o encàrrec.