Rosa Tabernero Sala

Rosa Tabernero Sala és professora titular de l’Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Saragossa. Investigadora responsable del Grup de Recerca Consolidat Educació per a la Lectura Literatura Infantil i Juvenil i construcció d’identitats (ELLIJ). Directora del Màster Propi en “Lectura, llibres i lectors infantils i juvenils”. Tabernero també coordina i participa en projectes dinnovació docent relacionats amb l’educació literària i el disseny d’itineraris lectors en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i dirigeix la col·lecció de Premses Universitàries de Saragossa [Re]pensar l’educació. Participa en grups de recerca d’àmbit internacional i és investigadora, a l’R+D+i «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i l’efectivitat» (Projectes R+D+I del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya. Convocatòria 2015). És autora de monografies i articles que versen sobre el discurs literari infantil i juvenil en les diferents perspectives, des dels estudis teòrics d’anàlisi del discurs fins a les propostes de recerca vinculades a les aules d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Universitat.

A la revista Tantágora ha publicat:

NOUS I VELLS AIRES A LA LITERATURA INFANTIL. L’UNIVERS DE K CROWTHER  Apartat Va de Llibres Número 21 Gener-Maig 2017

EL MEDIADOR A L’EDUCACIÓ LITERÀRIA. CLAUS PER A LA LECTURA “PARADÒJICA” DE L’ÀLBUM  Apartat Va de Pensar Número 24 Juny-Desembre 2018

EL MERAVELLÓS MINI-PELI-COS DE BEATRICE ALEMAGNA. LA CONCEPCIÓ ADULTA DE LA INFÀNCIA  Apartat Va de Llibres Número 24 Juny-Desembre 2018