Roberto Innocenti: Un artista capaç d’alimentar el nostre imaginari col·lectiu

Lola Barceló