Mercat de l’Edició         

LIJ

El punt de trobada de l'edició i la il·lustració LIJ

El mercat de l’edició LIJ  és un esdeveniment anual internacional per a la compra i venta de drets entre agents i editors nacionals i internacionals i per la contractació d’encàrrecs a il·lustradors.

Els participants poden agendar-se reunions a través de la plataforma online del festival un mes abans de l’esdeveniment. La plataforma permet crear-ser un perfil propi i sol·licitar reunions.

El mercat de l’edició és el punt de trobada i networking entre agents de la LIJ  a les ciutats de Barcelona i Madrid.


Facilitadora Pro

Matchings professionals per a treure el màxim rendiment de les trobades.

B2B

Reunions B2B al llarg de dos dies amb una plataforma per agendar-les

Noves veus

Representants de les noves veus de la il·lustració.

Networking

Dinar de networking amb agents nacionals i internacionals.

Col·labora: