Art&Paraula es reserva el dret de suspendre els tallers i/o cursos que no tinguin un mínim de persones inscrites. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

CONEIX A LA ROSER AL BLOG D'ART I PARAULA

MEDIACIÓ LITERÀRIA

Crear espais dins l’escola, l’aula, la biblioteca o el grup de lectura i oferir-los als infants per tal que puguin escoltar, mirar, llegir, compartir, explicar, inventar; uns moments on els adults podem exercir la mediació literària i convertir-nos en un dels vèrtex del triangle amorós que es crea entre aquest adult, la literatura i els infants.

Què és la mediació literària? A quins espais es poden crear estones i moments per exercir-la? Quines eines ens calen per dur-la a terme? Quines propostes literàries podem i volem compartir amb els grups? Aquestes preguntes i d’altres que aniran apareixent, seran l’eix del curs.

OBJECTIUS
– Reflexionar sobre què és la  mediació literària.
– Prendre consciència de les eines necessàries per a exercir la mediació literària.
– Conèixer recursos, accions i activitats mediadores.
– Compartir les pràctiques mediadores a la biblioteca, els centres educatius i la llibreria.
– Saber i reflexió literària.

METODOLOGIA
Aquesta formació és durà a terme al llarg d’una sessió de 4h, on hi haurà un part pràctica i una part teòrica per compartir, reflexionar i practicar els recursos i les eines que ha de tenir i utilitzar un mediador literari.