Espai d’acompanyament a joves pel desenvolupament de projectes artístics i culturals preferentment literaris i per a públic infantil i juvenil.

El programa consta de dues convocatòries: el REL ( programa d’ajuts i mentories per a projectes d’art i cultura digital ) i les Residències artístiques.