Art&Paraula es reserva el dret de suspendre els tallers i/o cursos que no tinguin un mínim de persones inscrites. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

LA POESIA A L'ESCOLA

Poesia a l’escola és un cur que vol obrir portes i oferir eines per a treballar i potenciar la creativitat dels docents, bibliotecaris i professions davant de qualsevol text, poema, cançó, narració, discurs o sermó. Desmitificant els tòpics de qui és o no creatiu, enginyós, talentós, perquè hi ha eines, recursos i trucs que ens faciliten la obertura de mires necessària per abordar la imaginació en el sentit més lliure possible.

El curs està dividit en dues part, per una banda, poder treballar diferents recursos poètics, del què dic i com ho dic, el fer i el dir, ambdós camps, perquè estan totalment relacionats. És imprescindible saber expressar-se i defensar allò que pensem i volem en molts dels àmbits de la nostra vida diària. I per l’altre, hi haurà una part pràctica on es demana que s’escrigui, amb voluntat de sorprendre i d’arribar a la veu de cadascú. I després, es defensa en públic. Per tant, es tracta de fer un camí per donar confiança, valentia i actuar en conseqüència. En totes les fases es mostren exemples per tal que puguin veure maneres de fer diferents, més o menys ortodoxes, que els han d’aportar el ventall de possibilitats que existeixen alhora de dir i fer.

OBJECTIUS
– Saber què és la creativitat i què vol dir escriure.
– Eines i trucs de creativitat.
– Escriure, amb veu pròpia.
– Llegir-ho: Defensar en públic els textos veient, alhora, les múltiples maneres de fer-ho.

METODOLOGIA
– S’exposen les qüestions de creativitat i de l’escriure.
– Es donen eines, trucs i idees que poden servir per a la creació de textos. S’exemplifica amb poemes d’altres autores i autors.
– Es fan pràctiques de lectura individual i col·lectiva. – S’exemplifica amb poemes d’altres autores i autors.– S’escriu sobre el Jo.
– Es recita (es defensa) en públic.

– En cada apartat hi ha dinàmiques i jocs que faciliten la confiança i l’aprenentatge de l’alumnat. La sessió vol ser directa, divertida i engrescadora des de l’inici fins al final.