Tantàgora lo formamos un equipo de personas provenientes de varios campos; la literatura, la pedagogía, el diseño, la comunicación, el audiovisual … que básicamente queremos la cultura.

MAGALÍ HOMS / DIRECCIÓ

ELISENDA LLANSANA / GESTIÓ I MEDIACIÓ LITERÀRIA

ROSER ROS / DIRECCIÓN LITERÀRIA

ADA CRUZ  / COMUNICACIÓ

ORIOL HOMS / GESTIÓ ECONÒMICA

LOLA RODRIGUEZ / CONTRACTACIÓ

MARIANA GRANDE / COORDINADORA I AYUDANT DE DIRECCIÓ DEL FLIC FESTIVAL

CRISTINA HIDALGO / ADMINISTRACIÓ