Equip

Tantàgora el formem un equip de persones provinents de diferents camps: la literatura, la pedagogia, el disseny, la comunicació, l'audiovisual,... que bàsicament estimem la cultura.

MAGALÍ HOMS

DIRECCIÓ

ROSER ROS

DIRECCIÓ LITERÀRIA

MARIANA GRANDE

COORDINADORA I AJUDANT DE DIRECCIÓ DEL FLIC FESTIVAL

ORIOL HOMS

GESTIÓ ECONÒMICA

ELISENDA LLANSANA

GESTIÓ I MEDIACIÓ LITERÀRIA

ADA CRUZ

COMUNICACIÓ

LOLA RODRIGUEZ

CONTRACTACIÓ

CRISTINA HIDALGO

ADMINISTRACIÓ

ÈRIC DIAZ

GESTIÓ I COMUNICACIÓ