DIRECTORI DE RECURSOS LIJ

PROGRAMES I TALLERS

En la programació de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu de Barcelona podeu trobar cursos per a escriure literatura juvenil i tallers d’escriptura per a joves d’entre 15 i 17 anys: campusdescriptura.com

Programa de la Institució de Lletres Catalanes que permet que l’alumnat entri en contacte directe amb els escriptors i escriptores i hi estableixi un diàleg al voltant dels seus llibres de creació i d’altres temes relacionats amb el fet literari com l’ofici d’escriure, el procés de creació, el món editorial, etc.: cultura.gencat.cat

El programa té les mateixes característiques i objectius que el que organitza la ILC, però centrat en les escoles i instituts del País Valencià: autorsalesaules.com

Aquest programa, del Departament d’Educació, té per objectiu potenciar la biblioteca escolar de tots els centres educatius com un espai de recursos per a alumnes, professors i tota la comunitat educativa en general: xtec.gencat.cat

Programa d’acompanyament per a la implantació estratègica i planificada d’un programa de motivació lectora en l’àmbit municipal. Està organitzat per la Fundació Full (València): www.ciutatlectora.com

Clubs de lectura organitzats per la xarxa de biblioteques de Barcelona: ajuntament.barcelona.cat

Organitzat per la Fundació Full (València), té la finalitat de potenciar la lectura en veu alta. Es tracta d’una proposta, amb diferents cursos i tallers, dirigida a clubs de lectura, biblioteques, associacions, centres educatius, associacions de mares i pares, als centres d’educació d’adults i col·lectius diversos del territori valencià: devivaveu.es

Impulsat per Tantàgora, aquest programa ofereix un acompanyament per a la definició i implantació de programes pedagògics en matèria de literatura, lectura i biblioteca en centres d’educació de primària i secundària: tantagora.net

És un programa d’acompanyament a les famílies per a la promoció de la lectura i l’educació literària dels infants d’entre 6 i 7 anys (1r de primària): www.ibbycat.cat

Programa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquest enllaç ofereix material didàctic i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana: xtec.gencat.cat

Programa del Departament d’Educació destinat a potenciar la lectura com a competència clau en l’èxit escolar. En aquest espai, hi trobareu adreces d’interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques que poden ajudar a incorporar i sistematitzar estratègies lectores: xtec.gencat.cat

Es tracta d’un projecte d’immersió literària, adreçat a joves de 18 a 25 anys. Ofereix un espai d’intercanvi i convivència, en diversos indrets del territori i durant quatre o cinc caps de setmana, per tal de crear un punt de trobada que permeti compartir, amb un grup d’iguals, tot allò que el fet literari provoca de forma individual: tramoiacultura.cat

L’objectiu d’aquest programa és fer arrelar entre els joves la idea que la lectura pot esdevenir un fet recordable i, consegüentment, un fet recuperable. A la dinàmica habitual dels clubs de lectura: lectura d’un llibre i comentari en l’aula, s’hi sumen les propostes de lectura augmentada: visita o activitat al voltant d’un escenari o element representatiu del text llegit, i trobades amb els autors: ajuntament.barcelona.cat

Programa de la Fundació Bofill que té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través de la millora de la comprensió lectora: fundaciobofill.cat

Espai del Consorci de Biblioteques de Barcelona que agrupa informació dels diferents cicles i activitats per a joves i infants lectors: ajuntament.barcelona.cat

Programa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) de promoció i difusió de la literatura que permet apropar l’alumnat al fet literari, millorar la comprensió lectora, estimular i potenciar l’habilitat lectora i el coneixement de la llengua. Disposa de dues modalitats: Autors a les Aules i En Veu Alta: cultura.gencat.cat

Proposta pedagògica que vincula la literatura amb les noves tecnologies de la informació. Té per objectiu la creació d’una ruta associada a la lectura d’un llibre. La ruta es desenvolupa sobre una aplicació per a telèfons mòbils i tauletes i té format de gimcana amb reptes i enigmes dissenyats pels mateixos alumnes: ajuntament.barcelona.cat

Agrupació de mestres jubilades i jubilats que, amb el suport de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, s’ofereix a les escoles i instituts per explicar contes populars amb la veu, la mirada i el gest: www.rosasensat.org

El programa proposa un acompanyament lector als infants. L’objectiu és desenvolupar-los el gust per la lectura i el descobriment dels llibres. Escoles, biblioteques, famílies i barris s’uneixen per impulsar un programa que vol actuar, especialment, sobre els barris les condicions socioeconòmiques i culturals dels quals no afavoreixen la pràctica habitual de la lectura: ajuntament.barcelona.cat

És un programa de promoció de la lectura que convida a tota la població d’un municipi, i especialment a les famílies i a la comunitat educativa, a implicar-se en garantir el dret a la lectura i la literatura de qualitat de tots els infants i joves. Inclou, entre d’altres, una guia de lectures recomanades: www.ibbycat.cat

Recull de projectes i activitats impulsades per Barcelona Ciutat de la Literatura i Biblioteques de Barcelona en el marc del foment de la lectura: ajuntament.barcelona.cat