CONTES A 2m

Instal·lació de narració  oral on el públic escolta breus relats a través d’un tub de 2 metres de longitud. El narrador/a està situat al centre, dibuixant amb el moviment del tub un perímetre circular a una distància del públic de 2 metres. 

El repertori consta de petites peces narrades del fo-lklore poètic, rimes, endevinalles, nanes, rondalles, poesies i contes breus.Una instal·lació que té cura de les mesures sanitàries de prevenció pel Covid1

COPRODUCCIÓ

El mes petit de tots

Tantàgora