Una persona obre un àlbum darrere un altre, i així fins a tres i els manté dins del camp visual d’uns infants que, potser encara no parlen, però que poden arribar a mirar les imatges com si es preguntessin el per què de tot el que hi descobreixen. L’adult, explica amb poques però significatives paraules allò que li sembla el més suggerent de l’àlbum el qüestió, el més important, el més adequat al seu auditori. La funció narrativa de la veu es conjuga mitjançant les seves modulacions, la melodia, l’energia dels gestos, la sonoritat dels mots, els silencis.
Edats recomanades: de 0 a 3 anys
Durada: 45 minuts aprox.

( 30 d’actuació + 15 d’interacció entre el professional i els assitstents )

Es pot fer a grups d’infants amb i sense les seces famílies
Necessitats d’espai: catifa o terra adequat per fer seure els assistents (terra, cadires, etc)