Quelcom tan aparentment senzill com un parell de llibres damunt d’una tauleta, dues mans vestides amb guants de colors i tot un repertori de cançonetes i jocs per comptar, per jugar a desaparèixer tot dient Tat!, per fer pessigolles, per saltar a ritme de l’arri arri tatanet, per ajudar a menjar o a agafar el son. La veu i la mirada, el gest i el ritme i, sobretot, la proximitat. Una acció lúdica feta de paraula, durant la qual els menuts connecten visualment i sonora amb el menador de la sessió; la durada d’aquestes connexions té a veure amb l’edat de l’infant i la relació que té amb l’adult amb qui juga.
Durada: 45 minuts aprox.

( 30 d’actuació + 15 d’interacció entre el professional i els assitents )

Es pot fer en grups d’infants amb o sense les seves famílies.
Necessitats d’espai: tauleta baixa i cadireta, catifa o terra adequat per fer seure els assistents (terra, cadires, etc)

Cració: Roser Ros i Montserrat Soldevila

intèrpret: una narradora/cantadora