Tantàgora associació sense ànim de lucre és un espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de promoure la literatura escrita i oral, popular i d’autor, en paper i digital, a través del treball amb altres disciplines artístiques; música, arts plàstiques, teatre, dansa, etc. Tantàgora fa més de 25 anys que treballa, tant a Catalunya com a nivell internacional.

Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició i és promotora del FLIC Festival, la xarxa Escola Literària, el Laboratori de narratives digitals (LABdig), Art & Paraula, la primera escola en mediació literària I la revista Tantàgora.

Tantàgora té vocació de col.laboració amb les Administracions Públiques així com amb d’altres organitzacions socials, culturals i artístiques per tal de treballar pel desenvolupament dels ob­jectius que ens són comuns, buscant en cada cas el marc de col.laboració ideal per obrir nous camins que permetin ampliar el camp del crossing art literari.