Portada_02

Mariquèmportes, Mariquèmdius

Des del curs 2007 – 2008, en el marc del Pla d’Entorn de Besòs, Tantàgora dissenya i executa el programa de foment del gust literari Mariquèmportes, Mariquèmdius a través de l’àlbum il.lustrat a 8 escoles d’educació primària del barri, arribant a uns 1.150 nens i nenes i, al llarg d’aquests cursos hi hem implicat la Biblioteca Ramón Alós, el centre Cívic, el mercat i l’Associació de veïns. Aquest programa proposa  un treball innovador implicant a diferents agents del territori en pro del foment de les arts i de la literatura per aconseguir millorar el desenvolupament personal i el rendiment escolar d’aquest alumnes.

Ideoteca

El curs 2012-2013 i gràcies a una subvenció de l’Obra Social de “la  Caixa” hem pogut seguir treballant el gust per la lectura. Hem tornat a les escoles de Primària i, a més a més, hem anat a quatre escoles d’Educació Secundària del barri del Besòs. El projecte ha consistit a fer un llibre d’artista. La proposta s’ha dut a terme de la mà de l’artista Sandra Martch i Roser Ros que han proposat un treball sobre el barri a partir de dos eixos: el literari i el plàstic. A través del coneixement de la gent, els edificis, els carrers i els itineraris pel barri, nois i noies han llegit, han fet poemes, els han caminat, els han recitat, els han ballat i han reflectit tots  els textos i els dibuixos de les seves obervacions en unes revistes fetes per ells mateixos amb el resultat d’unes pàgines artísticament interessants.

 

 

Si voleu conèixer els dos projectes més a fons aquí trobareu més informació:

Foment del gust literari als CEIP

Foment de la creació literària i artística als IES