fromon.

Mariquèmportes, Mariquèmdius.  Llibre d’artista

Des del curs 2007 – 2008, en el marc del Pla d’Entorn de Besós Tantàgora dissenya i executa el programa de foment del gust literari Mariquèmportes, Mariquèmdius a través de l’àlbum il.lustrat a 8 escoles del barri, arribant a uns 1.150 nens i nens,i al llarg d’aquest cursos hi hem implicat la Biblioteca Ramón Alós, El centre Cívic, el mercat i l’associaicó de veïns.

Aquest curs i gràcies a una subvenció de l’Obra Social de “la  Caixa” , podem extendre aquest projecte a quatre escoles d’Educació Secundària del barri amb un projecte pilot sobre el llibre d’artista, permetent que els nois i noies que ja han passat per aquest projecte a primària el reprenguin a l’institut. La intenció és que aquests alumnes puguin seguir gaudint del projecte, en el seu ensenyament secundari, fent un pas més en el coneixement d’altres disciplines artístiques, del seu desenvolupament personal, de la descoberta d’espais de la ciutat i de la seva implicació amb el territori. El treball cultural en aquest tipus de barri requereix una continuitat en el temps per consolidar processos.

Aquest programa proposa, doncs, un treball innovador implicant a diferents agents del territori en pro del foment de les arts i de la literatura per aconseguir la millora del desenvolupament personal i del rendiment escolar d’aquest alumnes. I ho fal trebalantl amb l’ÀLBUM IL•LUSTRAT i la creació d’un LLIBRE D’ARTISTA, eines poc utilitzades en el terreny de l’educació formal, però amb un alt potencial educatiu.

 

Si voleu conèixer els dos projectes més a fons aquí trobareu més informació:

Foment del gust literari als CEIP

Foment de la creació literària i artística als IES