Tantàgora acull el projecte internacional Poem Express, nascut a Holanda l’any 1992. Un concurs per a nois i noies de 7 a 13 anys on se’ls convida a realitzar un cartell – poema. Poem Express és una bona ocasió per treballar i donar a conèixer eines per a la creació poètica i artística. L’objectiu del projecte és fomentar la relació entre la literatura i les arts que li són afins, proporcionat espais de trobada entre nois i artistes de diferents disciplines.