Aquest treball reuneix 40 propostes per a la creació poètica. Mitjançant el joc, els lectors redescobreixen altres formes de mirar per poetitzar la vida. Passeig pel sostre ofereix tres camins: Entitats trobades (on es creen noves realitats a partir de referents habituals), Paraules deslliurades (on es juga amb les paraules i texts) i Altres passeigs (on es presenten accions que ajuden a obrir els sentits). Algunes d’aquestes propostes estan basades en jocs surrealistes, dadaistes i en conceptes situacionistes.

Autors:

Manel Crespo

Neus Moscada

ISBN: 978-84-936256-4-1
Distribuidor: Made
Any Edició: 2009

De venta a llibreries