Mira què t’explico és un projecte que té per objectiu fer entrar anyalment l’oralitat a les aules dels darrers cursos de primària (cinquè i sisè).  Dues narradores s’encarreguen de dur a terme una sessió a dues veus d’una durada aproximada d’una hora. Cada any es canvia el repertori. Els nois i noies de cinquè retrobaran alguna de les narradores quan cursaran el sisè. L’objectiu és que l’alumnat escolti i gaudeixi d’allò que els entra pels ulls i les orelles. Els mestres poden aprofitar el pas dels narradors per treballar allò que considerin oportú (el conte, la manera d’explicar, proposar que nois i noies expliquin, comprovar els efectes de la transmissió oral, practicar l’oralitat per transmetre’s informacions…).

Aquest projecte va començar en col·laboració amb el CRP de  l’Eixample i  fa 15 anys que es du a terme sense interrupció a les escoles públiques de primària de l’Eixample de Barcelona.