Una capsa de fusta amb calaixos plens d’objectes sorprenents, sonors i una gallina ponicana ben especial que anirà trucant a cada recipient. Els assistents podran descobrir la nina de dalt del cotxe, l’aranya, en joan del riu, el tio fresco i d’altres protagonistes de cançons. Els nadons segueixen les cançons i la música corporalment amb moviments maldestres que expressen bé el seu interès. Els infants que es comencen a desplaçar gatejant satisfan el seu inesgotable desig d’exploració tot seguint els instruments que omplen els calaixos i els seus sons. Els més grans gaudeixen de tot plegat.
Durada: 45 minuts aprox.

( 30 d’actuació + 15 d’interacció entre el professional i els assitietns )

Es pot fer en grusp d’infants amb o sense les seves famílies
Necessitats d’espai: tauleta baixa, catifa o terra adequat per fer seure els assistents (terra,
cadires, etc)

Creació: Roser Ros

Intèrpret: una narradora/cantadora