En ocasió de la celebració dels 200 de la primera edició del llibre de contes del germans Grimm ens proposem crear un muntatge expositiu amb l’objectiu de donar a conèixer 4 rondalles recollides en l’àmbit dels Països Catalans i que tenen punts en comú amb certs contes que gran popularitat gràcies a la feina de recopilació dels dos lingüistes alemanys.

L’exposició neix per l’interès de donar a conèixer unes rondalles prou conegudes en la versió dels germans Grimm però poc o mal conegudes en la manera que varen ser recollides a casa nostra. Sabem i reconeixem que si els relats que varen circular de boca a orella no haguessin estat capturats per l’escriptura, ben segur que s’hauria perdut una gran part del nostre patrimoni immaterial amb la riquesa cultural i lingüística que comporta. Però l’escriptura no pot representar mai un patró únic que empobreixi l’enorme varietat de versions de les rondalles de circulació oral.

Amb el Suport de la Subdirecció de Cultura Popular

Comissariat : Roser Ros i Magalí Homs

Artista : Joma

Disseny Espai Nu

Itinerància 2013 : Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Inaugurada al marc del Flic Festival de literatures i arts infantil i juvenil al CCCB