Aquest mòdul té per objectiu que els nois i noies llegeixin per plaer, pas imprescindible per poder treballar el desenvolupament de la comprensió lectora. El mòdul proposa el treball lector en el marc de la Biblioteca escolar tot relacionant-la amb la Biblioteca de barri i, al mateix temps, proporciona als mestres eines per dinamitzar el fons de la biblioteca escolar o de classe amb l’objectiu d’oferir experiències literàries plaents als  alumnes i així desenvolupar el seu bon gust literari aconseguint d’aquesta manera encendre el plaer de la lectura.

Aquest mòdul consta de diverses sessions de treball:

  • Presentació amb els mestres on es presenten els continguts, la selecció de llibres del projecte i el paper de l’escola amb la Biblioteca escolar. Sessió 1:30h de durada.
  • Sessió de treball amb els nens amb la presència dels mestres on motivem els nois i noies vers la lectura, oferint-los llibres, donant-los ocasió i temps per familiaritzar-s’hi, per comentar-los entre ells. ( se’n poden fer d’una a tres al llarg d’un curs, cada sessió presenta una selecció de libres diferents ) Sessions 1h de durada amb dues narradores. Per a dos grups classe al mateix temps.
  • Sessió de formació amb els mestres en la que, a partir de l’experiència de la sessió de treball amb els nois, es mostraran les eines i metodologies emprades per tal que el mestre les incorpori en el seu treball diari. Presentació de diverses propostes de treball. Sessió 1:30h de durada.
  • Visita escolar a la Biblioteca, coordinada des del projecte i lligada amb la bibliografia treballada. La fa el grup classe amb el seu tutor i acompanyants.

Competències bàsiques del Curriculum que es treballen:

Dimensió comunicativa: parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i comprendre, conèixer la llengua i la seva dimensió literària.

Per més informació i preus contacteu a tantagora@tantagora.net