Sessió de contes a càrrec d’un narrador català que explica rondalles d’estructura molt simple i molt comú a d’altres cultures. Amb l’única companyia de la veu, el cos i el moviment, i fent ús d’un llenguatge molt entenedor, ben pronunciat i expressiu el narrador aconsegeuix fer comprensible allò que està explicant a davant dels ulls dels alumnes d’ESO recentment arribats. En el transcurs de l’explicació, els nois i les noies s’interessen pel que passa, pesquen les similituds entre allò que escolten i allò que també s’explica a la seva cultura d’origen.

La sessió té una durada aproximada d’una hora i es pot fer també davant d’un grup d’adults escolartizats.